Reklamation

Vi på Städaren.se fokuserar i att ge våra kunder högsta kvalité. Tyvärr kan fel och misstag begås och det vi gör är att rätta till dem så du blir nöjd. Eventuella fel eller påpekanden ska göras direkt emot oss. Vi behandlar reklamationer omgående samt åtgärdar de eventuella fel och misstag som begåtts av oss.

Arbetet utförs i en föränderlig miljö och därför vill vi att reklamationen ska ske senast 48 timmar efter utförd städning. Senare reklamationer behandlas inte. Vid en befogad reklamation så avhjälper vi felet eller bristen genom åtgärd av ordinarie städare. Vid skada så ersätts ni med nytt föremål eller lagning av behörig fackman. Om ni själva åtgärdar felet innan Städaren.se ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning. Om bristen eller felet avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion eller annan ersättning från oss. Om avhjälpningen inte sker inom skälig tid har ni rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

Efternamn (obligatorisk)
Förnamn (obligatorisk)
Kundnummer/personnummer (obligatorisk)
Telefonnummer
E-post
Avseende datum
Beskrivning av brist/skada

Skulle vi misslyckas med att lösa reklamationen för er ej godtagbart sätt så kan ni välja att överlämna reklamationen till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi förbinder oss att följa eventuella utslag i Allmänna Reklamationsnämnden. För juridiska personer skall tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor, inklusive frågor uppkomna med anledning av denna tjänst som tillhandahålls av oss, avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Städaren.se
Ibsengatan 60
168 47 BROMMA

Tel: 08-35 69 20
E-post: info@stadaren.se

Telefontider:
08-17 (mån – fredag)
10-14 (helg)
Röda dagar stängt

Öppetider:
08-16 (mån-fredag)

Gilla oss på Facebook

Städaren.se på Facebook

Städaren på Instagram

Vi finns även på Instagram

Fråga oss
Ditt namn
Ditt telefonnummer
Din epost
Ditt meddelande